BUDOWA

REALIZUJEMY NASZ PROJEKT

W ABEI Energy wybieramy firmę budowlaną, która zgodnie z charakterem każdego projektu najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i jest najlepiej wykwalifikowana do realizacji projektów w dziedzinach Inżynierii, Zaopatrzenia i Budownictwa (EPC).

Monitorujemy cały proces realizacji prac, aż do momentu oddania instalacji do użytkowania.

INŻYNIERIA (E)

Przed przystąpieniem do budowy opracowujemy różne warianty projektu w celu znalezienia długoterminowego i najbardziej wydajnego rozwiązania.

ZAKUPY (P)

Starannie dobieramy wszystkie komponenty naszych elektrowni i nadzorujemy procesy produkcyjne.

BUDOWA (C)

Ten etap obejmuje wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem i uzbrojeniem terenu oraz prace niezbędne do uzyskania przyłączenia elektrowni do siecią dystrybucyjnej.