MISJA WIZAJA I WARTOŚCI

 

MISJA

Naszą misją jest stać się przewodnikiem dla niezależnych producentów energii, ponieważ całościowo zarządzamy projektami wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

WIZJA

Dążymy do tworzenia lepszego życia dla przyszłych pokoleń, rozwijając naszą firmę i stawiając na zrównoważony rozwój

WARTOŚCI

Nasze wartości to przywództwo, innowacyjność, wypłacalność, zdolność adaptacji, jakość, perspektywiczne podejście, szybkość reakcji, zrównoważony rozwój i bliskość z ludźmi.