ROZWÓJ PROJEKTU

Nasz projekt, rzeczywistość

ABEI Energy zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z potrzebnym doświadczeniem i wiedzą potrzebną do opracowywania instalacji produkujących energię z dowolnego źródła energii odnawialnej.

Pierwszy etap polega na dopełnieniu wszystkich formalności niezbędnych do realizacji projektu, tj. identyfikacji odpowiednich gruntów, analizie oddziaływania na środowisko, uzyskaniu niezbędnych do budowy i eksploatacji uzgodnień i pozwoleń, organizacji przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej

 

ZARZĄDZANIE TECHNICZNE

Planowanie, organizacja i koordynacja poszczególnych zasobów umożliwiających realizajcę projektu

ZARZĄDZANIE PRAWNE

Fromalizujemy wszelkiego rodzaju umowy eksploatacyjne i serwisowe z agentami rynkowymi itp.

ADMINISTACJA

Formalizacja wymaganych licencji i zezwoleń, koorgynacja z organami publiczynymi itp…