OBSŁUGA I KONSERWACJA

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ PROJEKTU

Po podłączeniu elektrowni do sieci elektrycznej ABEI Energy przejmuje obsługę i konserwację, zamykając cykl życia wszystkich projektów.

Elektrownie eksploatujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, prowadzimy konserwację prewencyjną, predykcyjną i korekcyjną, dzięki czemu redukujemy zużycia instalacji, a tym samym wydłużamy czas eksploatacji, a co za tym idzie optymalizację poczynionych inwestycji.

 

 

MONITORING

Monitorowanie jest istotną częścią obsługi i konserwacji, ponieważ pozwala szybko zareagować na wszelkie incydenty, które mogą wystąpić.

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Konserwacja zapobiegawcza elektrowni gwarantuje maksymalną dostępność i optymalną produkcję, znacznie redukując w ten sposób czasy przestojów.

KONSERWACJA KORYGUJĄCA

Dzięki monitoringowi możemy zidentyfikować awarie w elektrowni i przeprowadzić naprawę błędów w możliwie najkrótszym czasie.