Delegacja naszego polskiego oddziału wzięła ostatnio udział w renomowanym Kongresie Fotowoltaicznym, największym wydarzeniu branżowym w Polsce.  

Podczas wydarzenia nawiązaliśmy kontakt z profesjonalistami z branży, wymieniliśmy się doświadczeniami i wzięliśmy udział w prezentacjach i panelach informacyjnych z udziałem liderów biznesu i przedstawicieli rządu.  

Dyskusje obejmowały różne tematy, w tym wpływ obecnego kryzysu na rynek energii, rolę energii odnawialnej w osiąganiu niezależności energetycznej, wyzwania stojące przed spółkami dystrybucyjnymi, obsługę i utrzymanie farm fotowoltaicznych, dekarbonizację przemysłu i wyzwania dla deweloperów.