W zeszłym tygodniu nasi liderzy z działów globalnych udali się do Rzymu, aby spotkać się z włoskim zespołem Project Development. Spotkanie było bardzo produktywne i wszystkie Cele na rok 2023 zostały podzielone pomiędzy Zespół Lokalny i Zespół Liderów.   

Teraz #AbeiEnergy z niecierpliwością czeka na osiągnięcie wszystkich tych Celów, które wysłaliśmy na ten rok. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą pracę i współpracę!