W ramach inicjatywy prowadzonej przez nasz Departament Nowych Technologii, wzmocniliśmy nasze zaangażowanie w transformację energetyczną, stając się członkiem Doliny Wodorowej Katalonii. To kolejny krok w kierunku konsolidacji naszego zaangażowania w odnawialny wodór jako kluczowy wektor energii dla celów neutralności klimatycznej.  

Dołączenie Abei Energy do Doliny Wodorowej Katalonii dodaje ponad 230 organizacji publicznych i prywatnych. Ta wielokorporacyjna inicjatywa ma na celu konsolidację ekosystemu wokół łańcucha wartości wodoru w Katalonii. Region ten ma silną pozycję do przewodzenia temu celowi, ponieważ jest najważniejszym węzłem petrochemicznym w południowej Europie, o dużej koncentracji zużycia i produkcji energii. Znajduje się w punkcie geostrategicznym dla lokalizacji infrastruktury transportowej, importowej i eksportowej.  

Jako członek tego sojuszu wiedzy, nauki i technologii, Abei Energy zobowiązuje się do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami w celu promowania rozwoju odnawialnego wodoru w geograficznym obszarze oddziaływania. Podążanie za tą strategiczną inicjatywą ma na celu konsolidację zintegrowanego ekosystemu wokół łańcucha wartości wodoru, który jest istotnym nośnikiem energii dla osiągnięcia celu neutralności klimatycznej, równolegle do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawy dobrobytu ludzi.